Begeleiding

De Plukroute gaat uit van de ‘natuurlijke’ ontwikkeling van een project. Een samenspel tussen burger, Plukroute en gemeente. Van het idee naar de definitie fase, waarin de betrokken mensen worden gemotiveerd en ge- enthousiasmeert en het plan zijn uiteindelijke vorm krijgt. Vervolgens kom je in de realisatie fase, waarin het project wordt uitgevoerd. En tot slot vieren we het resultaat met elkaar. Creatief, verbindend, leerzaam en fun!

Leefbaarheid & buurtparticipatie

De Plukroute adviseert en begeleidt bewoners bij het inrichten van “eetbaar” groen in je eigen buurt. De Plukroute inspireert, verbind en daagt uit om ook mee te doen. Dromen en wensen worden vertaald naar concrete plannen en uitvoering. Het is een proces, ieders stem is welkom en heel belangrijk nieuwe ontmoetingen ontstaan.

 

“Eetbaar” groen & educatie

De Plukroute maakt een beheerplan, zodat bewoners zelf het “eetbaar” groen kunnen onderhouden. De Plukroute verzorgt tuin coaching dagen om expertise over te dragen. Elke plukroute wordt voorzien van informatieborden over de planten. Voor jong en oud worden rondleidingen verzorgd, waarbij natuurbeleving voorop staat. Je leert wat je kan plukken, wanneer je kan oogsten en wat je ermee kan maken. Alle zintuigen worden geprikkeld.